Hotline:0903 399 926 Hotline:0903 399 926

Các trường đối tác của Việt-SSE

Học viện văn hóa quốc tế ACC Nhật ngữ Meros

Trường ngoại ngữ Tokyo (TFLC)

Nhật Ngữ Meric (Osaka)

Học viện kinh tế văn hoá Nhật Bản JICE

Trường giao lưu quốc tế Tokyo

Học viện ngoại ngữ Manibi

Học viện quốc tế Codo

Trường Nhật Ngữ Sendagaya

Học viện quốc tế Nhật Bản

Học viện quốc tế J

Học viện ngôn ngữ Samu

Học viện giáo dục quốc tế Sendai


Trường I.C.NAGOYA

Học viện giáo dục quốc tế Tây Tokyo

Trường kinh doan quốc tế IBS

Học viện  giáo dục quốc tế Nishinihon

Học viện văn hóa giáo dục Tokyo

Đại học công nghiệp Nishinippon

Học viện ngôn ngữ Okayama

Nhật ngữ Akamonkai

Viện giáo dục Aso Juku

Học viện quốc tế YOSHIDA

Học viện giáo dục quốc tế Yokohama

Trường Quốc tế SAITAMA

Trường Nhật ngữ An Tokyo

Trường Nhật Ngữ Miroku-No-Sato

Học viện giáo dục quốc tế Nhật Ngữ Osaka

Học viện quốc tế Aishin

Học viện Tokyo YIEA

Học viện quốc tế Kyoto

Học viện ngôn ngữ thế giới mới

Học viện văn hóa ngôn ngữ quốc tế Tokyo (TICEI )

Trường Nhật ngữ Nissei (Osaka)

Trường ngoại ngữ Sendai

Học viện Nhật ngữ Osaka

Trường Nhật ngữ UNITAS ( Tokyo – Yamanashi)

Học viện Comunica (Kobe)

Học viện ngôn ngữ quốc tế Osaka

Trường quốc tế Matsudo (Chiba)

Học viện Sanritsu (Tokyo)

Học viện Nhật ngữ Umikaze (Osaka)

Trường Nhật ngữ quốc tế Mito (Osaka)

Trường Cao đẳng Nhật ngữ Kobe

Trường Nhật ngữ Ken (Chiba)

Comments are closed.

Các tin khác

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước,...

ImageView

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, một nghiên cứu từ Viện Khoa học lao...

Ông Nguyễn Gia Liêm - trưởng ban quản lý lao...

2

Ông Nguyễn Gia Liêm - trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật - cho biết...

Kinh nghiệm cho những bạn đi tu nghiệp sinh...

3

Kinh nghiệm cho những bạn đi tu nghiệp sinh tại Nhật 1.Hành trang Dưới đây...